Almanya Taşımacılık

Okuma Süresi:

Kategori: Destinasyonlarımız

Genel Bakış

Almanya 84 milyonluk nüfusu ile Avrupa Birliği’nin en yüksek nüfusa sahip ülkesidir. Almanya, 2021 yılında GSYH cari dolar bakımından dünyanın 4. ekonomisi, toplam ihracatta ve ithalatta 3. ülke olmuştur. Kişi başına düşen GSYİH cari dolar açısından ise dünyanın 26. ekonomisi olmuştur. Ekonomik Karmaşıklık Endeksi’ne (ECI) göre en karmaşık 5. ekonomidir. Almanya 2021’de 1,34 trilyon dolarlık ithalat yaparak dünyanın 3 numaralı ticaret noktası haline gelmiştir. Bildirilen son beş yılda Almanya’nın ithalatı 2016’da 972 Milyar dolar’dan 2021’de 365 Milyar dolar artarak 1,34 Trilyon dolar’a yükselmiştir.

İhracat

Almanya’nın en büyük ihracatı Arabalar 135 milyar dolar, Paketlenmiş İlaçlar 64,6 milyar dolar, Motorlu taşıtlar; parça ve aksesuarlar 64,5 milyar dolar, Aşılar, kan, antiserum, toksinler ve kültürler 45,6 milyar dolar ve Uçaklar, Helikopterler ve/veya Uzay Aracı 21,2 milyar dolar, çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat yapılıyor 135 milyar dolar, Çin 121 milyar dolar, Fransa 119 milyar dolar, İtalya 88,7 milyar dolar, Hollanda 100 milyar dolardır.

2021’de Almanya dünyanın en büyük Araba (135 Milyar ABD Doları) ihracatçısı oldu. Diğer ihraç ettiği ürünler ise paketlenmiş ilaçlar (64,6 Milyar Dolar), motorlu taşıtlar; parça ve aksesuarlar  (64,5 Milyar ABD Doları), santrifüjler (15,4 Milyar ABD Doları) ve (13,6 Milyar ABD Doları) elektrik kontrol kartları.

İthalat

Almanya’nın en büyük ithalatı Arabalar 71,1 milyar dolar, Aşılar, kan, antisera, toksinler ve kültürler 41,6 milyar dolar, Motorlu taşıtlar; parça ve aksesuarlar 41,1 milyar dolar, Paketlenmiş İlaçlar 32,3 milyar dolar ve Ham Petrol 29,2 milyar dolar oldu. Başlıca ithalat yaptığı ülkeler ise Çin 134 milyar dolar, Hollanda 129 milyar dolar, Polonya 89,4 milyar dolar, İtalya 78,4 milyar dolar ve Fransa 74,1 milyar dolar.

Türkiye ve Almanya Arasındaki Ticaret

2021 yılında Almanya’nın Türkiyeden ithalatı Almanya’nın toplam ithalatının %1,48’ini oluşturmaktadır. Bu oranın tutarı ise 19,8 milyar dolardır. 2020 yılında ise Almanya’nın Türkiyeden ithalatı Almanya’nın toplam ithalatının %1,48’ini oluşturmaktadır. Bu oranın tutarı ise 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

T.C. Merkez Bankası verilerine göre Almanya ülkemize, 2005-2022 döneminde yaklaşık 11 milyar 147 milyon Dolar uluslararası doğrudan yatırım yapmıştır. Aynı dönemde, Almanya’daki Türk yatırımlarının toplamı 3 milyar 400 milyon Dolar olmuştur.

Türkiye’den Almanya’ya İhraç Edilen Ürünler

Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilen ürünler arasında en önemlileri şunlardır:

  • Otomotiv ve aksesuarları: 2021 yılında Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı ihracatın yaklaşık %25’ini oluşturan bu sektör, 5,3 milyar dolarlık bir değere sahiptir.
  • Hazır giyim ve konfeksiyon: Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı ihracatın yaklaşık %19’unu oluşturan bu sektör, 3,6 milyar dolarlık bir değere sahiptir.
  • Demir ve demir dışı metaller: Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı ihracatın yaklaşık %10’unu oluşturan bu sektör, 2 milyar dolarlık bir değere sahiptir.
  • Elektrik ve elektronik: Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı ihracatın yaklaşık %7’sini oluşturan bu sektör, 1,4 milyar dolarlık bir değere sahiptir.
  • Kimyevi maddeler ve mamulleri: Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı ihracatın yaklaşık %7’sini oluşturan bu sektör, 1,3 milyar dolarlık bir değere sahiptir.

Bu ürünler, Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı ihracatın toplam %68’ini oluşturmaktadır. Almanya, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke konumundadır.

Almanya’nın Lojistik Altyapısı

Almanya, lojistik sektörü açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Ülkenin stratejik konumu, güçlü altyapısı ve ticaret hacmi, lojistik sektöründe çeşitli iş imkanları sunmaktadır. Almanya, Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden biri olarak lojistik faaliyetlerde en yüksek performans gösteren 15 ülkenin bileşiminde ilk sırada yer almaktadır. Almanya son derece gelişmiş bir altyapıya sahip: Ülkedeki otoban ağının yoğunluğu AB ortalamasının iki katı kadar ve yapılan önemli yatırımlar koşulların devamlı iyileştirilmeye devam ettiği anlamına gelmektedir. Almanya, 2030 yılına kadar karayollarına, köprülere, demiryollarına ve kanallara 264 milyar euro harcamayı planlıyor. Almanya, ayrıca denizyolu ve havayolu taşımacılığı alanlarında da gelişmiş bir kapasiteye sahiptir. Almanya’nın en büyük limanı Hamburg, Avrupa’nın en büyük ikinci limanıdır. Almanya’nın en büyük havalimanı Frankfurt, Avrupa’nın en büyük üçüncü havalimanıdır. Almanya, Türkiye ile de lojistik anlamda yakın ilişkiler içindedir. Türkiye, Almanya’nın en önemli ticaret ortaklarından biridir.

Limanlar
Almanya’nın limanlarının lojistik anlamdaki önemi, ülkenin Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve dünyanın en büyük ihracatçılarından biri olmasından kaynaklanmaktadır. Almanya, denizyolu taşımacılığında önemli bir paya sahiptir ve limanları, hem kıta içi hem de kıta dışı ticaret için stratejik bir konumdadır. Almanya’nın limanları, aynı zamanda, Avrupa Birliği’nin (AB) ortak pazarına erişim sağlayan ve kara, hava ve demiryolu taşımacılığı ile entegre olan lojistik merkezlerdir. Almanya’nın en büyük limanı, Hamburg Limanı’dır. Hamburg Limanı, Kuzey Denizi’ne bağlanan Elbe Nehri üzerinde yer almaktadır ve dünyanın en büyük konteyner limanlarından biridir. Hamburg Limanı, özellikle Çin, Rusya ve İskandinav ülkeleri ile ticaret yapmaktadır. Hamburg Limanı, aynı zamanda, Avrupa’nın en büyük demiryolu limanıdır ve kara yoluyla da ulaşılabilir. Almanya’nın ikinci büyük limanı, Bremerhaven Limanı’dır. Bremerhaven Limanı, Kuzey Denizi’ne bağlanan Weser Nehri üzerinde yer almaktadır ve Almanya’nın en büyük araba ihracat limanıdır. Bremerhaven Limanı, ayrıca, Atlantik Okyanusu’na açılan önemli bir konteyner limanıdır ve Amerika, Afrika ve Asya ile ticaret yapmaktadır.

Karayolları
Almanya’nın karayolu altyapısı, Avrupa’nın en gelişmiş ve yoğun olanlarından biridir. Almanya, yaklaşık 13 bin kilometrelik otoyol ağıyla, otoyol uzunluğu bakımından dünyada beşinci sırada yer almaktadır. Almanya’nın karayolu altyapısı, yüksek standartlarda inşa edilmiş, bakımlı ve güvenli yollardan oluşur. Almanya, ayrıca karayolu altyapısını akıllı, bağlantılı ve ölçeklenebilir hale getirmek için yeni teknolojiler ve çözümler geliştirmektedir.

Havayolları
Almanya’nın havayollarının lojistik anlamdaki önemi, ülkenin hem yurt içi hem de yurt dışı ulaşımında hızlı, güvenli ve esnek bir alternatif sunmasından kaynaklanmaktadır. Almanya, Avrupa’nın en büyük havayolu pazarına sahiptir ve dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Lufthansa’nın merkezidir. Almanya’nın havayolları, aynı zamanda, ülkenin ihracat ve ithalat faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Almanya, 2022 yılında havayoluyla 2,4 milyon ton kargo taşımıştır. Almanya’nın havayollarının lojistik anlamdaki önemi, ülkenin ekonomik gelişimi, rekabet gücü ve küresel bağlantısı için hayati bir faktördür. Almanya’nın havayolları, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, mal ve hizmet akışını kolaylaştırmakta, istihdam yaratmakta, katma değer üretmekte ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemektedir.

Demiryolları
Almanya’nın demiryollarının lojistik anlamdaki önemi, ülkenin hem yurt içi hem de yurt dışı taşımacılığında ekonomik, çevreci ve güvenli bir alternatif sunmasından kaynaklanmaktadır. Almanya, Avrupa’nın en gelişmiş demiryolu ağına sahiptir ve demiryolu taşımacılığı, ülkenin toplam yük taşımacılığının yaklaşık %18’ini oluşturmaktadır. Almanya’nın demiryolları, aynı zamanda, Avrupa Birliği’nin (AB) ortak pazarına erişim sağlayan ve kara, hava ve denizyolu taşımacılığı ile entegre olan lojistik merkezlerdir. Almanya’nın demiryollarının lojistik anlamdaki önemi, ülkenin ekonomik gelişimi, rekabet gücü ve küresel bağlantısı için hayati bir faktördür. Almanya’nın demiryolları, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, mal ve hizmet akışını kolaylaştırmakta, istihdam yaratmakta, katma değer üretmekte ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemektedir.

Kayseriden Almanya’ya Karayolu Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

Kayseriden Almanya’ya taşımacılık yapmak için, öncelikle güvenilir ve profesyonel bir nakliyat firması ile anlaşmanız gerekmektedir. Bu konuda Bedirhan Lojistik müşterilerine güvenilir ve profesyonel olarak özenle hizmet vermektedir. Eşyalarınızı paketleyerek, gümrük işlemlerini yaparak ve uygun araçlarla taşıyarak Almanya’ya ulaştırmaktadır. Almanya’ya taşımacılık için gerekli olan evraklar ve işlemler, firmamız tarafından sağlanmaktadır. Almanya’ya taşımacılık süresi, şartlara ve duruma göre değişebilmektedir.

Kayseriden Almanya’ya Taşımacılık

Türkiye’den Almanya’ya karayoluyla ulaşmak için genellikle farklı rotalar kullanılabilir. Bu rotaların en popüler olanı Avrupa üzerinden geçen rotalardır.

Birçok farklı rota kullanılabilir, ancak genellikle Türkiye’den Almanya’ya giden bir rota şu ülkelerden geçebilir:Türkiye’den başlayarak Bulgaristan’a, Bulgaristan’dan sonra Sırbistan’a, Sırbistan’dan sonra Macaristan’a, Macaristan’dan sonra Avusturya’ya, Avusturya’dan Almanya’ya ulaşabilirsiniz. Bu rotanın tamamıyla seyahat edildiğinde yaklaşık olarak 2.000-2.500 kilometre arasında bir mesafe katedebilirsiniz. Seyahat süresi trafik, yol koşulları ve molalar dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yaklaşık olarak, doğrudan seyahat edildiğinde ortalama olarak 24 ila 36 saat arasında bir süre gerekebilir. Ancak, bu süre, molalar, dinlenme süreleri ve trafik durumları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Kayseri’den Almanya’ya taşımacılık Kayseri’den Almanya’ya parsiyel taşımacılık, Kayseri’den Almanya’ya kargo taşımacılık, Kayseri’den Almanya’ya kargo parsiyel, Kayseri’den Almanya’ya kargo nakliye, Kayseri’den Almanya’ya nakliye parsiyel olarak, Bedirhan lojistiğin hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. [email protected] a mail atarak daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kategori: Destinasyonlarımız
Etiket: Almanya
Sonraki yazı
İngiltere Birleşik Krallık Taşımacılık
Önceki yazı
Danimarka Taşımacılık
Mesaj Gönder
WhatsApp Destek
Merhaba 👋 Nasıl yardımcı olabilirim?