İNSAN KIYMETLERİ YAKLAŞIMIMIZ

İnsan bizim için bir kaynak değil kıymettir. 35 yıllık faaliyetimizin sürekliliğini çalışanlarımıza verdiğimiz değerle sağlıyoruz. Bizim için sürdürülebilir bir iş işinde kalbini koyan, gelişime önem veren, kendini güncelleyen, sektörü takip eden, iş güvenliğine önem veren, faaliyet alanında sıfır problem elde etmek için çözüm odaklı yaklaşımda bulunan, kaynakları verimli kullanan, bünyesindeki kurumu geleceğe taşımak adına işini yapan ve kendisinden ilham aldığımız insan değerleri ile mümkün olabilir.

Çalışanlarımızdan beklentilerimiz:

 • İşine değer verip her zaman en iyi ve en doğruyu hedeflemesi.
 • Sektörel alanda yerel ve global gelişmeleri takip ederek kişisel gelişimini temin etmesi.
 • Takip ettiği gelişmeleri kurum içinde uygulamaya koymak için yöntemler tasarlaması.
 • Faaliyet alanı içinde veya dışında tespit ettiği sorunları çözğm önerisiyle birlikte paylaşması.
 • Yönlendirilen değil yönlendiren bir konumda olması.
 • Kurumsal kaynakları artırması ve mevcut kaynak kullanımında verimlilik esasıyla hareket etmesi.
 • İnsan hayatına değer vererek faaliyet alanının güvenliğini temin etmesi.

Çalışanlarımıza sunduklarımız:

 • İş geliştirme fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için yönetimsel olarak tam destek verilmesi.
 • Kişisel gelişimleri ve eğitimleri için uygun şart ve koşulların oluşturulması.
 • Özgür ve verimli bir iş ortamı için gerekli ekipman desteği sağlanması.
 • Yeni yöntemlerin entegrasyonu için gerekli zeminin hazırlanması.
 • Her türlü çözüm önerileri için değerlendirme ve uygulama desteği verilmesi.
 • Yönetimsel sorumluluklar alabilmeleri için gelişimlerinin eğitim ve imkan olarak desteklenmesi.
 • Her türlü kurum kaynağına erişim ve kullanım özgürlüğü verilmesi
 • Çalışma ortamlarının iş güvenliği ve kurumsal prosedürlere tanzim edilmesi.
 • Kurumsal kültürün gelişip yerleşmesi için kültürel faaliyetler.
 • Kurumsal katkı sağlayacak proje gelişimi için serbest zamanlar.