CMR Belgesi Nedir?

Okuma Süresi:

Kategori: Blog

CMR belgesi ya da sevk irsaliyesi, uluslararası taşımacılık yapan nakliye firmaları için en önemli evraklardan biridir. Müşteri ile taşıyıcı arasındaki sözleşmenin akdedildiğinin teyididir, siparişin ifasına ilişkin temel hususları düzenler ve taşınacak yük hakkında gerekli bilgileri içerir. Bu bilgiler doğrultusunda taşıma gerçekleşir ve nakliye esnasında herhangi bir sorunla karşılaşıldığında CMR belgesi, kanıt niteliği taşır. Sorunun, nakliye sürecinin neresinde yaşandığını bilmenize olanak tanır. Böylece, varsa sorumlu taraf tespit edilebilir ve gerekli düzenlemeler yapılarak sevkiyatın tamamlanması sağlanır. Peki CMR belgesi nedir? Nasıl düzenlenir, belgede neler bulunur? ve CMR ne işe yarar? İşte CMR sevk irsaliyesi hakkında bilmeniz gerekenler.

CMR Nedir?

CMR, Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’un kısaltmasıdır. Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınması Sözleşmesi anlamına gelir. Avrupa ülkeleri arasında uluslararası bir anlaşmadır. Neredeyse tüm Avrupa ülkeleri ve Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya’dan bazı ülkeler bu belge ile taşıma sağlamaktadır. 1956 yılında hazırlanan Karayoluyla Uluslararası Mal Taşıma Sözleşmesi, farklı ülkeler arasında ticari mal taşımacılığına ilişkin kuralları belirler. Hükümlerinde düzenlenen ana konulardan biri de uluslararası taşıma belgesidir. Gereklilikleri karşılamak ve akdedilen sözleşmenin resmi bir teyidi sayılması için hangi bilgilerin dahil edilmesi gerektiğini açıkça belirtir.

CMR Belgesi Nedir?

Teknik olarak CMR, katılımcı ülkeler arasındaki anlaşmayı ifade eder. Diğer adı da CMR irsaliyesidir. Bununla birlikte bu terim gayri resmi olarak bir sevkiyata eşlik eden ve CMR Konvansiyonu’nun şartlarını belirleyen sevk irsaliyesine atıfta bulunmak için de kullanılmaktadır. Çoğu Avrupa ülkesi, aralarında bağlayıcı bir uluslararası anlaşma teşkil ettiğinden CMR belgesini karayolu yük taşımacılığını düzenlemek için kullanır. Ayrıca anlaşma Avrupa dışındaki ülkeler tarafından da onaylanmış olsa da CMR sözleşmeleri yalnızca CMR belgesinin İngilizce ve/veya Fransızca olması durumunda yasal olarak bağlayıcıdır. Uluslararası CMR belgesi; gönderen, taşıyıcı ve alıcıda olmak üzere üç özdeş nüsha halinde düzenlenir. Yasal olarak, her biri aynı değere sahiptir ve sözleşmenin imzalanmasının resmi bir teyidi olarak hizmet edebilir. Bazen idari amaçlar için ek bir nüsha yapılabilir. Bir CMR belgesinde ise genel olarak şu bilgiler yer alır:

 • İrsaliyenin düzenlendiği yer ve tarihi,
 • Gönderenin, taşıyıcının, alıcının adı ve iş yeri,
 • Eşyanın yüklendiği yer ve tarih,
 • Malların boşaltıldığı yer,
 • Paketlerin niteliği ve sayısı,
 • Paketleme yöntemi,
 • Taşınacak eşyanın tanımı,
 • Nakliye sürecinde yer alan masraflar,
 • Brüt ağırlık veya diğer miktar göstergesi,
 • Gümrük ve diğer işlemlerin tamamlanması için talimatlar,
 • Ekstra detaylar.

CMR belgesi, malları kimin teslim ettiği (nerede, ne kadar ve nasıl paketlendiği), çeşitli taşıyıcıların yol boyunca malları nereden nereye ve ne şekilde taşıdığı, malları kimin ödediği (ne kadar ve ne şekilde), alıcının her şeyin doğru olduğunu teyit ettiği tarih dahil olmak üzere en fazla 24 kalem içerebilir.

CMR Belgesi Ne İşe Yarar?

CMR, uluslararası karayolu taşımacılığı için nakliye anlaşmaları sağlar. Yurti çi taşımalarda ve uluslararası taşıma kapsamında geçerlidir. Eşyanın yüklendiği ülke ile eşyanın boşaltıldığı ülke iki farklı ülke olmalıdır. Kısaca mallar Türkiye sınırını geçer ve nihai olarak Türkiye’de boşaltılırsa, CMR geçerli değildir.

CMR irsaliyeleri, malların sınırdan taşınması için gereklidir. Müşteri, belirli bir yükün teslim alınacağı ve yükün bir alıcıya teslim edilmesi için bir boşaltma adresine taşınacağı konusunda taşıyıcı ile mutabık kalır. Konşimentonun üzerine taşıma sözleşmesini yürütmek için gerekli olan bilgiler yazılır. Navlun belgesi müşteri tarafından doldurulur ve yalnızca tükenmez kalem veya bilgisayar ile doldurulabilir.

CMR konşimentonun kullanılması sadece zorunlu değil, aynı zamanda yararlıdır. Doğru kullanıldığında, CMR taşıma belgesi gönderen, taşıyan, alıcı, paket sayısı, malların ağırlığı ve dış durumu, özel talimatlar, teslimatta ödeme vb. gibi bilgiler hakkında kesinlik sağlar. Tüm bu bilgiler, sevk irsaliyesini önemli bir delil haline getirir. Çünkü mallar uluslararası olarak taşındığında yolculuk sırasındaki her adımı kaydetmek önemlidir. Bir CMR sevk irsaliyesinin üç önemli işlevi vardır: bilgi işlevi, kanıt işlevi ve alındı ​​işlevi.

Belge, taşınan mallar hakkında malların ne olduğu, ne kadar olduğu ve nasıl taşınması gerektiği gibi önemli bilgiler içerir. Bu bilgiler, taşıma işleminin tüm aşamalarında gönderen, taşıyıcı ve alıcı tarafından erişilebilir olmalıdır.

Alıcı, nihai varış noktasına ulaştığında malların kararlaştırıldığı şekilde teslim edildiğini kanıtlayan belgeyi imzalar. Bu nedenle CMR taşıma belgesi, teslimat kanıtı, malların alındığının teyidi olarak işlev görür.

Bedirhan Lojistik hem Türkiye hem de Avrupa’da istediğiniz yere ve 48 saatte teslimat gerçekleştirebilecek ulaşım ağına sahiptir. Bu sayede 1kg’dan 1200kg’a kadar tüm teslimatlarınızı hızlı bir şekilde dilediğiniz yere gönderebilir, malların gümrüklü ve gümrüksüz depolarda muhafaza edilmesini sağlayabilirsiniz. Siz de uluslararası karayolu taşımacılığında malların sorunsuz bir şekilde nihai varış noktasına ulaşmasını ve tüm süreçlerin kontrol altında tutulmasını istiyorsanız Bedirhan Lojistik’in sevkiyat ve dağıtım hizmetlerinden yararlanabilir, size özel çözümler için hemen iletişime geçebilirsiniz.

Kategori: Blog
Sonraki yazı
İzlanda Taşımacılık
Önceki yazı
Macaristan Taşımacılık
Mesaj Gönder
WhatsApp Destek
Merhaba 👋 Nasıl yardımcı olabilirim?